Sri Venkatathri Bajanaamrutham


Sri Venkatathri Bajanaamrutha Rathnaagaram

Sri Sailaesa Dhayaabaathram Deebakthyaadhi Gunaarnavam
Yatheendhra Pravanam Vandhae Ramyajaa Maadharam Munim

Lakshmi Naadha Samaarambaam Naadha Yaamunana mathyamaam
Asmadhaa Chaarya Paryandhaam Vandhae Guru Parambaraam
 

Guru Parambarai Slokas

Sri Devaraja Paripoorna Krupaiga Baathram
Sri Ranganaadha Mahaneeya Gunaarna Vaapram
Sri Math Samastha Sugunaagaramaarya Bogyam
Sri Venkatathri Gurupungava Masra Yaamaha

Abhinava Kanchipoornuni
Subhaguna Paripoorna Parama Sobanamoorthin
Ibhagiri Vara Varadhaasritha
Abhayuni Dhyaaaninthu Sri Venkatathri Swamin
                                                        -  Sri Thulasi Daas

Sri Varanaathri Varadhaangri Saroja Brungam
Sri Venkatathri Sukaruna Kadaaksha Baathram
Sri Math Samastha Sujanaalinutha Prabhaavam
Sri Thulasi Raamanujadaasa Gurum Bajaammiyam

Sri Hasthisaila Varadhaarpitha Poorna Siddham
Sri Venkatathri Yatheendhra Bajanaanu Rathnam
Sri Math Bakthavaraenya Thulasi Daasa Sishyam
Sri Baala Ramanujadaasa Gurum Bajaammiyam
                                                                      -  Sri Baala Ramanuja Daas

Sri Karisaila Vaasa Sri Karivaradha priyam
Sri Venkatathri Bajanaamrutha Ranjitham
Sri Math Daasa Varaenya Baala Sekshaachala Daasa Sishyam
Sri Srinivaasa Ramanujadaasa Gurum Bajaammiyam

Assmath Guru Samaarambaam Sri Venkatathri Madhyamaam
Lakshmi Naayaga Paryandhaam Vandhae Guru Parambaraam
                                                                    - Sri Peethaambara Venkatat
                                                                     Varadha Ramanuja Daas  

Compositions of Sri Man Peethambara Srinivasa Ramanuja Daas

Venkatathri Vaega raavae (Sri Venkatathri Jeeyar)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guru Maharaaja Guru Maharaaja
Guru Jaya Jaya Parabrahma Sathguru
Guru Maharaaja Guru Jaya Jaya
Sri Venkatathri Sath Gurumaharaaja.